شبكه نانوفناوري كشورهاي اسلامي
شبکه زنان دانشمند
پايگاه اطلاع رساني پارک هاي علم و فناوري
معرفی شبکه
|
اخبار و تازه ها
|
کشورهای عضو
|
انتشارات
|
گروه های علمی
|
گالری تصاویر
|
اندونزی به عضویت شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام درآمد
 • http://iinvu.pnu.ac.ir/Images/News/Smal_Pic/8-7-1391/IMAGE634845148000474566.jpg
 • اندونزی به عضویت شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام درآمد
 • http://iinvu.pnu.ac.ir/NSite/FullStory/?Serv=6&Id=47

افتتاح شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام
 • http://iinvu.pnu.ac.ir/Images/News/Smal_Pic/17-10-1390/IMAGE634615562550233680.jpg
 • افتتاح شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام
 • http://iinvu.pnu.ac.ir/NSite/FullStory/?Serv=6&Id=11

طرح امکان سنجی دانشگاه پیام نور برای تأسیس ...
 • http://iinvu.pnu.ac.ir/Images/News/Smal_Pic/17-10-1390/IMAGE634615521937557344.jpg
 • طرح امکان سنجی دانشگاه پیام نور برای تأسیس ...
 • http://iinvu.pnu.ac.ir/NSite/FullStory/?Serv=6&Id=4

دیدار هماهنگ کننده کل کامستک و سفرای کشورهای اسلامی از دانشگاه پیام نور
 • http://iinvu.pnu.ac.ir/Images/News/Smal_Pic/17-10-1390/IMAGE634615509456853340.jpg
 • دیدار هماهنگ کننده کل کامستک و سفرای کشورهای اسلامی از دانشگاه پیام نور
 • http://iinvu.pnu.ac.ir/NSite/FullStory/?Serv=6&Id=1

جلسه کارگروه صدور خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان
 • http://iinvu.pnu.ac.ir/Images/News/Smal_Pic/8-3-1392/IMAGE635054246460656146.jpg
 • جلسه کارگروه صدور خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان
 • http://iinvu.pnu.ac.ir/NSite/FullStory/?Serv=5&Id=127

گزارش تصویری حضور هیأت افغانستانی در مقر نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاه پیام نور
 • http://iinvu.pnu.ac.ir/Images/News/Smal_Pic/24-11-1391/IMAGE634962739049473687.jpg
 • گزارش تصویری حضور هیأت افغانستانی در مقر نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاه پیام نور
 • http://iinvu.pnu.ac.ir/NSite/FullStory/?Serv=5&Id=102

گزارش تصویری امضای تفاهم نامه همکاری شبکه با پژوهشکده سوانح طبیعی
 • http://iinvu.pnu.ac.ir/Images/News/Smal_Pic/24-11-1391/IMAGE634962738077743458.jpg
 • گزارش تصویری امضای تفاهم نامه همکاری شبکه با پژوهشکده سوانح طبیعی
 • http://iinvu.pnu.ac.ir/NSite/FullStory/?Serv=5&Id=103

گزارش تصویری بازدید وزیر آموزش و تحصیلات عالی افغانستان از شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام
 • http://iinvu.pnu.ac.ir/Images/News/Smal_Pic/6-10-1391/IMAGE634921203994043038.jpg
 • گزارش تصویری بازدید وزیر آموزش و تحصیلات عالی افغانستان از شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام
 • http://iinvu.pnu.ac.ir/NSite/FullStory/?Serv=5&Id=92

گزارش تصویری بازدید سفیر اندونزی از شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام
 • http://iinvu.pnu.ac.ir/Images/News/Smal_Pic/30-7-1391/IMAGE634864175073316755.JPG
 • گزارش تصویری بازدید سفیر اندونزی از شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام
 • http://iinvu.pnu.ac.ir/NSite/FullStory/?Serv=5&Id=65

سايت رهبري کامستک