کد خبر : 500
زمان مخابره : ۱۳۹۵/۳/۹
به مناسبت پایان دوره چهار ساله مدیریت: تقدیر و تشکر از دکتر جوانمرد

 

آقای دکتر مهدی جوانمرد با به پایان رسیدن دوره ٤ ساله ریاست شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام (CINVU) وابسته به کمیته دائم همکاری های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی (COMSTECH) در دی ماه سال گذشته، به استناد اساسنامه شبکه استعفای خود را اعلام نمود.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اردیبهشت ماه سال جاری ضمن تقدیر و تشکر از خدمات ایشان با استعفای نامبرده موافقت نمود.

تقدیرنامه دکتر جوانمرد در پیوست مشاهده می شود.

 

دانلود فایل مرتبط با خبر :
تقدیرنامه
:کلیدواژه ها
شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام کامستک مهدی جوانمرد استعفا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری