کد خبر : 8
زمان مخابره : ۱۳۹۰/۱۰/۱۷
معرفی رئیس شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام

مهدی جوانمرد متولد تهران، ایران

استادیار رسمی قطعی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

متاهل صاحب دو فرزند

 

تحصیلات:

1 - دکترا (PhD) مهندسی الکترونیک (پردازش تصویر) - دانشگاه کوئینز, کانادا

2- فوق‌لیسانس (MScE) مهندسی الکترونیک (نرم‌افزارهای ویژه)- دانشگاه نیوبرانزویک, کانادا

 3- مهندسی برق و الکترونیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران- ایران

 

آموزش های تکمیلی:

 شرکت در دوره های آموزشی داخل و خارج، نظیر پیش بینی و آینده نگری فنآوری، اخلاق و فنآوری، مدیریت تفکر، توسعه امنیت پایدار، دوره های کوثر، بصیرت، مدیریت پروژه و مباحث مقررات ملی ساختمان و ... (بیش از هفتصد ساعت)

 

 سوابق و مشاغل اجرایی:

 1- مدیر گروه برق، بخش طرحها و تحقیقات، دفتر مرکزی جهاددانشگاهی (1367- 1365)

 2- سردبیر نشریه علمی پژوهشی پژوهشکده برق جهاددانشگاهی (1379- 1377)

 3- صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه تخصصی ”پژوهشنامه مهندسی برق و کامپیوتر“ (1379)

 4- معاون پژوهشی پژوهشکده برق و کامپیوتر جهاددانشگاهی (1379- 1377)

 5- برنامه‌ریزی واحد IT (فنآوری اطلاعات)، خدمات ماشینی راه‌آهن جمهوری اسلامی (1380- 1379)

 6- مدیریت و برنامه‌ریزی واحد IT، اداره کل فنی و حرفه‌ای استان تهران (1380- 1379)

 7- گروه مشاوران وزیر، وزرات راه و ترابری (1381- 1380)

 8- کارشناس رسمی دادگستری( - 1385)

 9- رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل مؤسسه آموزش عالی آزاد متانت مشاهیر دانش (1391 - 1385)

 10- مدیر مسئول انتشارات ارشدیار (1389)

 11- پروانه پایه دو اشتغال (طراحی و نظارت) در رشته مهندسی تاسیسات برقی ساختمان (1391)

 

سوابق علمی و پژوهشی:

 1- مسئول آزمایشگاه مدار و الکترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران (1366- 1364)

 2- طراحی و اداره آزمایشگاه آلتراسوند، میلتن، کانادا (1377- 1374)

 3- دارنده حلقه آهنین از انجمن مهندسین کانادا، مهندس خبره.

4- مجری و مدیر پروژه ”طراحی و ساخت سیستم شبیه سازی اولترا سوند با نگرش موجی برای تشخیصهای پزشکی“، تهران، وزارت صنایع (1385- 1377)

 5- مجری و مدیر پروژه ”تدوین استاندارد تجهیزات و لوازم مهندسی پزشکی“، تهران، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ( 1378)

 6- مدیر پروژه ”طراحی نرم‌افزار تحلیل و آنالیز سیستمهای اپتیکی“، تهران، وزارت ‌صنایع (1378)

 7- مجری و مدیر پروژه ”شناسایی رشته‌های جدید آموزشی بر اساس فنآوریهای نوین“، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران( 1380- 1379)

 8- مجری و مدیر پروژه ”بررسی چگونگی همگام نمودن دوره‌های آموزشی با فنآوری نوین هر رشته“، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران (1380- 1379)

 9- دبیر و رئیس کمیته علمی ”اولین همایش فنآوری الکترونیک و پلیس“، تهران، دانشگاه علوم انتظامی ‌(اردیبهشت 1383)

 10- دبیر و رئیس کمیته علمی ”دومین همایش فناوری اطلاعات و ارتباطات“، تهران، سازمان بسیج مهندسین ‌(بهمن 1385)

 11- مجری و مدیر پروژه ” بررسی تعادل کمیت وکیفیت بسیجیان فعال“، پزوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج (مرکز مطالعات ارتش بیست میلیونی)، ( 1388)

 

سوابق آموزشی:

 1- دانشکده برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران (1366- 1364)

 2- دانشکده برق، دانشگاه نیوبرانزویک، کانادا (1369- 1367)

 3- دانشکده برق، دانشگاه کوئینز، کانادا (1374- 1370)

4- دانشکده مهندسی پزشکی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (1379- 1377)

5- اداره کل فنی و حرفه‌ای استان تهران، مرکز IT خ (1380-1381)

6- دانشگاه علوم انتظامی، تهران (1389- 1380)

 7- دانشگاه پیام نور ( - 1389)

 

زمینه ها و علایق پژوهشی:

 ETHICS AND TECHNOLOGY , SOFT POWER

 INFORMATION AND COMMUNICATION SECURITY

 SECURITY AND SMART POWER

 URBAN MANAGEMENT AND ICT

 GEOPHYSICAL SIGNAL PROCESSING

 FORECASTING AND MANAGEMENT OF TECHNOLOGY

 PRODUCTIVITY AND VALUE ENGINEERING

 SOFTWARE FOR PERSONS WITH DISABILITIES

SOCIAL PSYCHOLOGY AND BEHAVIOR DISORDERS

 APPLICATION OF CONTROL SYSTEMS IN BIOMEDICAL ENGINEERING

 ULTRASOUND MEDICAL IMAGING

 SPEECH RECOGNITION AND INTELLIGENT ACOUSTIC SENSORS

 MULTI-DIMENSTIONAL SIGNAL PROCESSING

 

برای آشنایی بیشتر به آدرس www.javanmard.com مراجعه نمایید.

دانلود فایل مرتبط با خبر :
:کلیدواژه ها